Strictlog logo adjust

Holdings screenshot

MAR-system med användarvänlighet i fokus

Strictlog är ett MAR-system bestående av en digital loggbok skapad för att säkerställa regelefterlevnad och spara tid i hanteringen av t.ex. insiderförteckningar och närstående till PDMR.

Full regelefterlevnad

Systemet är fokuserat på regelefterlevnad och har testats och godkänts av externa jurister samt våra kravställande kunders interna jurister. Lagringen i Strictlog är irreversibel, alla händelser tidsstämplas och historiska versioner kan lätt tas fram.

Betydande tidsbesparing

I Strictlog är det enkelt att göra massutskick till olika grupper av insiders med skräddarsydda mallar. Systemet påminner automatiskt insiders som inte verifierat sig eller uppdaterat information om kontaktuppgifter/närstående.

Maximal säkerhet

Systemet tilllämpar alltid aktuell best practice inom säkerhet. Kryptonycklar är unika för alla kunder och kan roteras. Datat finns rent fysiskt på dedikerade servrar i Sverige som tillhör oss och lagras alltså inte i molnlösningar.

En smidig kundupplevelse

Vi har en snabb uppstartsprocess och hjälper till med import av kontaktuppgifter och mallar. Våra kunder kan räkna med support i världsklass och kontinuerliga förbättringar.

Strictlog

> 99,99%
uptime sedan lanseringen 2017
< 24 timmar
tid för uppstart av ny kund
> 25%
andelen kunder på Large Cap-listan