Noterade bolag

Modular Finance är med Monitor, MFN, Datablocks och Strictlog nordens största leverantör av IR-system både mätt i antal system och antal kunder. Via vårt erbjudande IR Toolbox for listed companies ingår samtliga fyra tjänster nedan. Med dessa lösningar täcks en stor del av de specifika behov och krav som man har som noterat bolag. Inom ramen för IR Toolbox finns även en attraktiv rabattstruktur beroende på antalet produkter man nyttjar.

Monitor logo

Monitor är en kraftfull IR-plattform som hjälper noterade bolag med att få en komplett ägarbild, enkelt genomföra Investor Targeting på egen hand samt logga och följa upp resultatet av möten med investerare.

Datablocks logo

Med Datablocks kan noterade bolag höja kvaliteten på sina IR-sidor utan att behöva lägga någon tid själva på att uppdatera informationen. Alla våra moduler kan skräddarsys utifrån hur våra kunder önskar att informationen ska presenteras på den egna hemsidan.

MFN logo

MFN är marknadens första distributionstjänst helt anpassad för IR-nyheter. Tjänsten erbjuder fullskalig exponering i relevanta IR-kanaler samt direktkoppling till egen web.

Strictlog logo adjust

Strictlog är ett MAR-system bestående av en digital loggbok skapad för att säkerställa regelefterlevnad och spara tid i hanteringen av tex. insiderförteckningar och närstående till PDMR.